komende webinars

afgelopen webinars

webinars

01-06-2023

Sustainable Assets – Transition to zero Emission

In this webinar on sustainable assets we focus on the transition from current fossil physical assets to zero emission physical assets. To make the transition to a sustainable society physical assets are an important resource. Zero emission assets have an important contribution to this transition. Main topic of this webinar will be how simulations of different scenario’s based on a underlying system dynamics model can give valuable insights to stakeholders involved and facilitates decision-making in the transition process. Also importance of connecting sustainability approaches on a world scale, a regional scale and a local scale will be highlighted i.e. relations between insights with the EN-ROADS Simulator (world scale) connected to a simulator on a national level.

Lees meer
webinars

28-03-2023

De Transitie Expeditie

We zijn onderweg naar een onzekere toekomst. Een toekomst die we samen moeten ontdekken en die we duurzamer willen maken dan vandaag. Een toekomst die we individueel, maar ook als collectief vorm kunnen geven. En daar zijn keuzes voor nodig

Lees meer
webinars

15-12-2022

Future Proof Assets

Een belangrijk kenmerk van fysieke assets is dat zij vaak een grote investering vragen en een lange tijd mee gaan.

Lees meer
webinars

24-11-2022

Sustainable Assets – Transition to zero Emission

In this webinar on sustainable assets we focus on the transition from current fossil physical assets to zero emission physical assets. To make the transition to a sustainable society physical assets are an important resource. Zero emission assets have an important contribution to this transition. Main topic of this webinar will be how simulations of different scenario’s based on a underlying system dynamics model can give valuable insights to stakeholders involved and facilitates decision-making in the transition process. Also importance of connecting sustainability approaches on a world scale, a regional scale and a local scale will be highlighted i.e. relations between insights with the EN-ROADS Simulator (world scale) connected to a simulator on a national level.

Lees meer
webinars

06-10-2022

Asset Value

Goed asset management vraagt om vooruit te kijken naar effecten van voorgenomen besluiten op de langere termijn. Die toekomst is per definitie onzeker. Met Asset Dynamics kan deze toekomst gestructureerd en systematisch verkend worden. Zo ontstaat inzicht in onzekerheden, en een bij betrokken actoren een gezamenlijke kijk op deze (nabije) toekomst.

Lees meer
webinars

23-06-2022

Scenario-analyses voor Asset Management

Asset Management is een complex geheel van samenhangende factoren en actoren. Door de toenemende dynamiek wordt het steeds belangrijker om effectief te reageren op veranderende omstandigheden. Copernicos heeft een simulatiemodel Asset Dynamics ontwikkeld dat inzicht geeft in de exploitatiefase van assets en om kan gaan met veranderende omstandigheden in de levensduur van assets. Asset Dynamics biedt de mogelijkheid om verschillende opties, varianten en alternatieve strategieën te evalueren. Voor snellere en betere besluitvorming over tactische en strategische asset management vraagstukken

Lees meer
webinars

12-05-2022

Sustainable Assets

Assets like ships, means of transportation, power and industrial plants are major drivers of emissions. And although there are many options for sustainability, large investments and innovations are required. To get an idea of the impact of making assets more sustainable we employ simulation models. Together with stakeholder and experts we define different scenarios. We assess the results in order to make more balanced decisions about the measures that need to be taken.

Lees meer
webinars

31-03-2022

De Transitie Expeditie

We zijn onderweg naar een onzekere toekomst. Een toekomst die we samen moeten ontdekken en die we duurzamer willen maken dan vandaag. Een toekomst die we individueel, maar ook als collectief vorm kunnen geven. En daar zijn keuzes voor nodig

Lees meer