Asset Management is een complex geheel van samenhangende factoren en actoren. Door de toenemende dynamiek wordt het steeds belangrijker om effectief te reageren op veranderende omstandigheden. Copernicos heeft een simulatiemodel Asset Dynamics ontwikkeld dat inzicht geeft in de exploitatiefase van assets en om kan gaan met veranderende omstandigheden in de levensduur van assets. Asset Dynamics biedt de mogelijkheid om verschillende opties, varianten en alternatieve strategieën te evalueren. Voor snellere en betere besluitvorming over tactische en strategische asset management vraagstukken.

 

Webinar

 

Copernicos organiseerde op donderdag 23 juni van 16.00 tot 17.00 uur een webinar over het onderwerp: scenario-analyses voor asset management. Michel Kuijer en Arjen Ros deelden hun kennis over dit actuele onderwerp en lieten zien hoe Copernicos asset owners helpt met het maken van keuzes vanuit het (rest)levensduurperspectief van hun fysieke assets.

Sprekers

Michel Kuijer

Expert Scenario-analyse

Arjen Ros

Expert Asset Management

Datum & tijd

Thursday, 23 June 2022
16:00 tot 17:00 uur

Price

Gratis

Komende webinars

ASSET DYNAMICS

Asset management oplossing

Asset Dynamics richt zich op het functioneren van fysieke kapitaalgoederen in de dynamische context waarin zij zich begeven. Veranderende omstandigheden kunnen grote impact hebben op het gehele systeem. Om hier beter grip op te krijgen maakt Copernicos gebruik van Asset Dynamics: een modelleer- en simulatie-omgeving voor scenario-analyses. Asset Dynamics geeft inzicht in toekomstige prestaties (w.o. functioneel, veiligheid, milieu en financieel) op basis van voorgenomen maatregelen.

STORM

Innovatie management oplossing

Met STORM brengen we een (maatschappelijke) opgave systematisch in kaart zodat helder wordt welke innovaties en maatregelen tot betere integrale prestaties in de toekomst leiden. Veel van de (maatschappelijke) opgaven waar we nu voor staan zoals klimaatverandering en -adaptatie, mobiliteit en bereikbaarheid, veiligheid, duurzame leefomgeving zijn complex: er zijn veel partijen betrokken en er zijn veel innovatieve ideeen voor verbetering.

Hoe kunnen wij helpen?