wat doen wij?

Copernicos is gespecialiseerd in asset management en innovatie management. We kijken naar het life cycle management van complexe, kapitaalintensieve assets en systemen. Copernicos helpt organisaties innovatiever en kosten-effectiever om te gaan met hun assets. Zoals schepen, treinen, fabrieken, platformen, energiecentrales en de algemene infrastructuur. De interactie tussen mensen én tussen mensen en systemen is hierbij allesbepalend. Het gericht optimaliseren van asset management en asset innovaties leidt niet alleen tot betere prestaties van assets, maar ook tot vermindering van risico’s en betere financiële resultaten.

onze missie en visie

Verbinden, begrijpen, verbeteren.

In een wereld die steeds complexer wordt, proberen veel bedrijven ‘in control’ te blijven. In een poging de toenemende dynamiek te beheersen, kiezen organisaties voor specialisatie en fragmentatie. Vaak wordt alleen gekeken naar deelresultaten: onderlinge samenhang van belangen en factoren wordt daarbij over het hoofd gezien, evenals  veranderende omstandigheden in de toekomst. De uitdaging is daarom om specialisatie en fragmentatie te beheersen door te zoeken naar van verbinding, verbinding van uiteenlopende belangen, stakeholders, doelen en prestaties.

Door middel van de ‘Copernicos Aanpak’ dragen we bij aan structurele verbeteringen waarbij het systeem én de dynamische context waarin zij opereert worden meegenomen. Bij beslissingen over assets houden we rekening met belangen van verschillende stakeholders. Onzekerheid rondom belangrijke factoren moet hierbij niet vergeten worden. Om de juiste keuzes te kunnen maken is het van belang verschillende perspectieven van stakeholders te verbinden. Zo kunnen we samen begrijpen hoe beslissingen doorwerken op de gestelde doelen. Vervolgens komen we samen tot het verbeteren van toekomstige prestaties, kosten en risico’s.

onze specialisten

wie zijn wij?

Copernicos werkt in teamverband. Intern maar ook samen met de klant om projecten te realiseren. Op basis van wat er op welk moment nodig is, wordt expertise ingezet. Hierbij is aandacht voor inhoud én proces, de wijze waarop we de inhoud samen creeëren. Belangrijke kennisgebieden binnen Copernicos zijn business consultancy, modelleren, informatiekunde en communicatie. Kennis is een ‘Copernicos asset’: al onze mensen zijn van HBO of academisch niveau. We zijn geworteld in asset management, innovatie management en het communiceren hierover. 

wat we doen

onze oplossingen

asset dynamics

Oplossingen voor assetmanagement

Asset Dynamics is een modelleer- en simulatieomgeving om scenario-analyses uit te voeren. Effecten van mogelijke maatregelen zoals investeringen, andere onderhoudsstrategieen of ander gebruik kun je zo verkennen en onderzoeken. Dit geeft je helder inzicht in de functionele, milieu- en financiële prestaties van je assets in de toekomst. Ook kan je de prestaties analyseren onder veranderende omstandigheden, denk bijvoorbeeld aan de invloed van (energie-)prijsstijgingen. 

Dankzij Asset Dynamics zijn je besluiten toekomstbestendig. 

storm

Oplossingen voor innovatiemanagement

STORM is onze methode om een (maatschappelijke) opgave systematisch in kaart te brengen. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie of een duurzame leefomgeving. Zo wordt helder welke innovaties en maatregelen het meeste bijdragen.  

STORM brengt alle betrokken partijen bij elkaar die gezamenlijk een portfolio van innovaties samenstellen en de randvoorwaarden creeren waarmee ze samen de vastgestelde doelen behalen. 

Met STORM kom je tot een gedragen en systematische aanpak van een opgave. 

 

ONZE AANPAK

verbind, begrijp, verbeter

De Copernicos aanpak is een integrale aanpak. Samen met onze opdrachtgevers kijken we naar verschillende belangen en doelen en zoeken we naar onderlinge samenhang. We verbinden (schijnbaar tegenstrijdige) ambities, brengen uitdagingen en kennis in kaart, en begrijpen beter de samenhang. Complexiteit wordt  zichtbaar gemaakt, evenals achterliggende factoren die verbetering van prestaties beïnvloeden. Met behulp van scenario’s schetsen we een gezamenlijk beeld van hoe de toekomst er uit kan zien, én wat er in welke projectfase moet gebeuren om daar te komen. Voor iedereen wordt zo duidelijk wat er moet gebeuren en waarom. Zo bereid je je voor op toekomstige ontwikkelingen en neem je afgewogen beslissingen.

Verbind op je doelen, begrijp de samenhang en kom tot betere besluiten.