Een belangrijk kenmerk van fysieke assets is dat zij vaak een grote investering vragen en een lange tijd mee gaan. Een belangrijk kenmerk van de huidige maatschappij is dat het aantal veranderingen en het tempo waarin deze veranderingen in de context rond de fysieke assets elkaar opvolgen alleen maar toeneemt. In dit webinar behandelt Copernicos dit complexe speelveld en toont het hoe scenario-analyses met haar simulatiemodel de toekomstbestendigheid van fysieke assets kan verbeteren. 

Sprekers

Michel Kuijer

Partner Copernicos

Arjen Ros

Partner Copernicos

Datum & tijd

Thursday, 15 December 2022
16:00 tot 17:00 uur

Price

Gratis

Komende webinars

ASSET DYNAMICS

Asset management oplossing

Asset Dynamics richt zich op het functioneren van fysieke kapitaalgoederen in de dynamische context waarin zij zich begeven. Veranderende omstandigheden kunnen grote impact hebben op het gehele systeem. Om hier beter grip op te krijgen maakt Copernicos gebruik van Asset Dynamics: een modelleer- en simulatie-omgeving voor scenario-analyses. Asset Dynamics geeft inzicht in toekomstige prestaties (w.o. functioneel, veiligheid, milieu en financieel) op basis van voorgenomen maatregelen.

STORM

Innovatie management oplossing

Met STORM brengen we een (maatschappelijke) opgave systematisch in kaart zodat helder wordt welke innovaties en maatregelen tot betere integrale prestaties in de toekomst leiden. Veel van de (maatschappelijke) opgaven waar we nu voor staan zoals klimaatverandering en -adaptatie, mobiliteit en bereikbaarheid, veiligheid, duurzame leefomgeving zijn complex: er zijn veel partijen betrokken en er zijn veel innovatieve ideeen voor verbetering.

Hoe kunnen wij helpen?