Haal meer waarde uit je assets

De besluiten die jij/jouw organisatie neemt over je assets bepalen hun toekomstige waarde. Of het nu gaat om het investeren in schepen, onderhoud of renovatie van bruggen, verduurzaming van materieel of het hergebruik van onderdelen. Met alle onzekerheden, uitdagingen, wettelijke verplichtingen en vele betrokkenen is dat een hele opgave. 

Bij Copernicos stellen we je in staat om besluiten te nemen met een grote, langdurige impact, zodat je  

  • je doelstellingen behaalt 
  • rekening houdt met onzekerheden  
  • proactief op veranderingen kunt sturen 

Zo doen we dat

We combineren feiten en visie om tot een systeemdynamisch model van besluitvorming te komen. Dus niet alleen data en in het verleden behaalde resultaten tellen mee, maar ook jouw kennis, ervaring en toekomstvisie over bijvoorbeeld innovaties, het verduurzamen en het effectiever inzetten van je assets. Op die manier kan je nieuwe vragen en ontwikkelingen over de toekomst van je assets aan.  

Dankzij onze oplossingen Asset Dynamics en STORM neem je betere besluiten, waardoor je assets beter presteren en meer waarde creeren. Tegelijkertijd kom je tot robuuste oplossingen waardoor je de risico’s beperkt. 

asset dynamics

Oplossingen voor assetmanagement

Dankzij Asset Dynamics zijn je besluiten toekomstbestendig. Effecten van mogelijke maatregelen zoals investeringen, andere onderhoudsstrategieen of ander gebruik kun je met Asset Dynamics verkennen en onderzoeken. Dit geeft je helder inzicht in de functionele, milieu- en financiële prestaties van je assets in de toekomst. Ook kan je de prestaties analyseren onder veranderende omstandigheden, denk bijvoorbeeld aan de invloed van (energie-)prijsstijgingen. Asset Dynamics is een modelleer- en simulatieomgeving om scenario-analyses uit te voeren.

storm

Oplossingen voor innovatiemanagement

STORM is onze methode om een (maatschappelijke) opgave systematisch in kaart te brengen. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie of een duurzame leefomgeving. Zo wordt helder welke innovaties en maatregelen het meeste bijdragen.  

STORM brengt alle betrokken partijen bij elkaar die gezamenlijk een portfolio van innovaties samenstellen en de randvoorwaarden creeren waarmee ze samen de vastgestelde doelen behalen. 

Met STORM kom je tot een gedragen en systematische aanpak van een opgave. 

 

ONZE AANPAK

verbind, begrijp, verbeter

Met scenario’s zorgen we voor een gezamenlijk beeld van hoe de toekomst eruit kan zien. Daarnaast brengen we in kaart wat er in welke fase moet gebeuren om daar te komen en waarom. Zo heb je een duidelijk plan, bereid je je voor op toekomstige ontwikkelingen en neem je afgewogen besluiten.  

Oftewel: verbind op je doelen, begrijp de samenhang en kom tot betere besluiten. Lees hieronder meer over elke stap in het proces.