Haal meer waarde uit je assets

De besluiten die een organisatie neemt over assets bepalen hun toekomstige waarde. Of het nu gaat om het investeren in schepen, onderhoud of renovatie van bruggen, verduurzaming van materieel of het hergebruik van onderdelen. Met alle onzekerheden, uitdagingen, wettelijke verplichtingen en vele betrokkenen is dat een hele opgave.  

De focus van Copernicos is er op gericht dat organisaties meer integraal en óók voor de langere termijn besluiten kunnen nemen die toekomstbestendig zijn   

  • Blijvende waarde-creatie uit assets 
  • rekening houden met onzekerheden   
  • proactief op veranderingen sturen 

Zo doen we dat

We expliciteren en combineren feiten, verhalen en visie om tot een systeem-dynamisch model ter ondersteuning van besluitvorming te komen. Dus niet alleen data en in het verleden behaalde resultaten tellen mee, maar ook gezamenlijke kennis, ervaring en toekomstvisie over bijvoorbeeld innovaties, het verduurzamen en het effectiever inzetten van je assets. Op die manier bouw je samen een model waarmee alle betrokkenen nieuwe vragen en ontwikkelingen over de toekomst van de assets aankunnen.   

Onze Asset Dynamics oplossingen en STORM methode verbetert de besluitvorming, waardoor  assets beter presteren en meer waarde creëren.  

asset dynamics

Oplossingen voor assetmanagement

Dankzij Asset Dynamics zijn je besluiten toekomstbestendig. Effecten van mogelijke maatregelen zoals investeringen, andere onderhoudsstrategieen of ander gebruik kun je met Asset Dynamics verkennen en onderzoeken. Dit geeft je helder inzicht in de functionele, milieu- en financiële prestaties van je assets in de toekomst. Ook kan je de prestaties analyseren onder veranderende omstandigheden, denk bijvoorbeeld aan de invloed van (energie-)prijsstijgingen. Asset Dynamics is een modelleer- en simulatieomgeving om scenario-analyses uit te voeren.

storm

Oplossingen voor innovatiemanagement

STORM is onze methode om een (maatschappelijke) opgave systematisch in kaart te brengen. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie of een duurzame leefomgeving. Zo wordt helder welke innovaties en maatregelen het meeste bijdragen.  

STORM brengt alle betrokken partijen bij elkaar die gezamenlijk een portfolio van innovaties samenstellen en de randvoorwaarden creeren waarmee ze samen de vastgestelde doelen behalen. 

Met STORM kom je tot een gedragen en systematische aanpak van een opgave. 

 

ONZE AANPAK

verbind, begrijp, verbeter

We leggen met besluiten over assets ons voor een langere periode vast, terwijl de omgeving snel verandert. Bij deze besluiten moeten we rekening houden met belangen van verschillende stakeholders. Om de juiste keuzes te maken is het van belang de verschillende perspectieven te verbinden en samen te begrijpen hoe de besluiten doorwerken op wat we belangrijk vinden. Daarmee kunnen we samen komen tot verbetering in toekomstige prestaties, kosten en risico’s. 

Verbind op doelen, begrijp de samenhang, maak toekomstbestendige besluiten