waarom STORM?

Veel van de opgaven waar we nu voor staan – zoals klimaatadaptatie, mobiliteit, veiligheid of duurzame leefomgeving – zijn complex: er zijn veel partijen bij betrokken en er zijn veel innovatieve ideeën voor verbetering. Maar lang niet altijd is duidelijk of die verschillende innovaties wel bijdragen aan de gestelde doelen en onder welke randvoorwaarden. Om de opgaven en innovaties beter te doorgronden heeft Copernicos samen met RWS en Deltares STORM ontwikkeld.

STORM werkwijze

Met STORM brengen we samen met betrokkenen een opgave systematisch in kaart. Samen met hen waarderen we voorgestelde maatregelen en innovaties en bepalen we welke van dezen de grootst toegevoegde waarde hebben op de korte en lange termijn. Zo wordt duidelijk aan welke knoppen we moeten draaien om tot gewenste doelen en prestaties te komen. De betrokken deelnemers krijgen daarnaast een gemeenschappelijk (mentaal) model van de opgave. Dit helpt hen om niet alleen om het systeem beter te begrijpen, maar ook om er duidelijker over te communiceren.

STORM resultaten

Een gezamenlijk overzicht van de opgave

Inzicht in welke maatregelen en innovaties de grootste bijdrage
leveren aan huidige en toekomstige doelstellingen

Inzicht in de belangrijkste hefbomen die bepalend zijn voor succes
en hoe deze het systeem in beweging zetten

Een beter beeld van de omvang van toekomstige opgaven

Inzicht in de randvoorwaarden die de snelheid van implementatie bepalen

neem contact op

Samen werken we naar een verbetering van je Innovatie Management. Neem contact op en ontdek wat wij voor jouw bedrijf of organisatie kunnen betekenen.

ONZE KLANTEN

COPERNICOS

projecten waar we trots op zijn

Bekijk alle projecten

Rijkswaterstaat

Vanwege een sterke afname van waterkwaliteit in de Grevelingen is de noodzaak ontstaan voor een waterdoorlatende waterkering: het ombouwen van de huidge gesloten Brouwersdam.

Ministerie van Defensie

Defensiematerieel is technisch complex, er worden hoge eisen gesteld aan het prestatievermogen en zowel de investerings- als exploitatiekosten van dit materieel zijn hoog. Defensie operaties vinden altijd plaats in een sterk dynamische omgeving.

ONZE AANPAK

verbind, begrijp, verbeter

De Copernicos aanpak is een integrale aanpak. Samen met onze opdrachtgevers kijken we naar verschillende belangen en doelen en zoeken we naar onderlinge samenhang. We verbinden (schijnbaar tegenstrijdige) ambities, brengen uitdagingen en kennis in kaart, en begrijpen beter de samenhang. Complexiteit wordt  zichtbaar gemaakt, evenals achterliggende factoren die verbetering van prestaties beïnvloeden. Met behulp van scenario’s schetsen we een gezamenlijk beeld van hoe de toekomst er uit kan zien, én wat er in welke projectfase moet gebeuren om daar te komen. Voor iedereen wordt zo duidelijk wat er moet gebeuren en waarom. Zo bereid je je voor op toekomstige ontwikkelingen en neem je afgewogen beslissingen. Verbind op je doelen, begrijp de samenhang en kom tot betere besluiten.

KENNIS

onze laatste inzichten

Verkorten onderhoudsperiode

Je wilt de onderhoudstijd van je assets verkorten, maar ze hebben nu eenmaal onderhoud nodig om te blijven functioneren. Tijdens dat onderhoud zijn ze buiten gebruik en dat kost geld. Daarom spoor je onderhoudsafdelingen en -bedrijven aan om sneller en harder te werken, zodat je je assets weer sneller in bedrijf kan nemen. Maar dit is geen effectieve oplossing. Waarom niet? Dat lees je hieronder.

Lees meer

Toekomstbestendig budget

Scenario-denken zorgt voor inzicht in de impact van je budget. Je kostenraming wordt dynamischer en je speelt in op een steeds veranderende toekomst. De 5 voordelen lees je hier.

Lees meer

Effectieve aanpak van de energietransitie

Bij de energietransitie in een gemeente of provincie komt heel wat kijken: van enorm veel betrokkenen tot maatregelen op de meest uiteenlopende gebieden. Hoe zorg je dat je een compleet beeld hebt en alle neuzen dezelfde kant op staan, zodat je uiteindelijk tot een effectieve aanpak komt waar iedereen achter staat? Dat lees je in dit artikel.

Lees meer

De Transitie Expeditie

We zijn onderweg naar een onzekere toekomst. Een toekomst die we samen moeten ontdekken en die we duurzamer willen maken dan vandaag. Een toekomst die we individueel, maar ook als collectief vorm kunnen geven. En daar zijn keuzes voor nodig.

Lees meer