betere besluiten

Technische systemen worden steeds complexer en ook assetmanagement is alles behalve simpel. Door de toenemende dynamiek wordt het dan ook steeds belangrijker om effectief te reageren op veranderende omstandigheden. Er is behoefte aan eenduidige inzichten, aan een methode of benaderingswijze die om kan gaan met veranderende omstandigheden. Dat is de kracht van Asset Dynamics: het evalueert opties, varianten en strategieën: snel en betrouwbaar. Zo zijn we in staat om betere besluiten te nemen.

betere resultaten

Asset Dynamics is het ideale instrument voor het uitvoeren van scenario-analyses op het gebied van assetmanagement. Asset Dynamics brengt mogelijke toekomsten in beeld, inclusief onzekere bandbreedtes. Duidelijk wordt wat belangrijke ‘knoppen’ zijn die bepalend zijn voor de prestaties van assets. Asset Dynamics rekent de effectiviteit van maatregelen op integrale wijze door. Vaak is het echter niet één maatregel maar juist een mix van maatregelen die leidt tot de beste resultaten. Asset Dynamics ondersteunt in het vaststellen van deze optimale mix van maatregelen.

beter inzicht

Asset Dynamics wordt ingezet bij (tactische en strategische) assetmanagement-vraagstukken, zoals:

  • bij levensduurverlenging
  • bij het veranderen van de tijdsduur tussen grote onderhoudsbeurten
  • bij ander gebruik (gebruiksintensiteit, gebruiksomgeving)
  • bij ander onderhoud (veranderingen in de onderhoudsmix)
  • bij andere assetconfiguraties

Asset Dynamics geeft inzicht in verschillende aspecten rondom een asset. Zoals: asset type, asset portfolio, asset installatie, asset-componenten, etc. Met behulp van Asset Dynamics kunnen verschillende oplossingsmogelijkheden met elkaar vergeleken worden. Dit doen we op basis van de levensduur van assets in zowel de ontwerp- en bouwfase als in de exploitatie- en recirculatiefase.

neem contact op

Samen werken we naar een verbetering van je Asset Management. Neem contact op en ontdek wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen.

onze klanten

COPERNICOS

projecten waar we trots op zijn

Bekijk alle projecten

Ministerie van Defensie

Defensiematerieel is technisch complex, er worden hoge eisen gesteld aan het prestatievermogen en zowel de investerings- als exploitatiekosten van dit materieel zijn hoog. Defensie operaties vinden altijd plaats in een sterk dynamische omgeving.

Rijkswaterstaat

Vanwege een sterke afname van waterkwaliteit in de Grevelingen is de noodzaak ontstaan voor een waterdoorlatende waterkering: het ombouwen van de huidge gesloten Brouwersdam.

ONZE AANPAK

verbind, begrijp, verbeter

De Copernicos aanpak is een integrale aanpak. Samen met onze opdrachtgevers kijken we naar verschillende belangen en doelen en zoeken we naar onderlinge samenhang. We verbinden (schijnbaar tegenstrijdige) ambities, brengen uitdagingen en kennis in kaart, en begrijpen beter de samenhang. Complexiteit wordt zichtbaar gemaakt, evenals achterliggende factoren die verbetering van prestaties beïnvloeden. Met behulp van scenario’s schetsen we een gezamenlijk beeld van hoe de toekomst er uit kan zien, én wat er in welke projectfase moet gebeuren om daar te komen. Voor iedereen wordt zo duidelijk wat er moet gebeuren en waarom. Zo bereid je je voor op toekomstige ontwikkelingen en neem je afgewogen beslissingen.
Verbind op je doelen, begrijp de samenhang en kom tot betere besluiten.
.

KENNIS

onze laatste inzichten

Verkorten onderhoudsperiode

Je wilt de onderhoudstijd van je assets verkorten, maar ze hebben nu eenmaal onderhoud nodig om te blijven functioneren. Tijdens dat onderhoud zijn ze buiten gebruik en dat kost geld. Daarom spoor je onderhoudsafdelingen en -bedrijven aan om sneller en harder te werken, zodat je je assets weer sneller in bedrijf kan nemen. Maar dit is geen effectieve oplossing. Waarom niet? Dat lees je hieronder.

Lees meer

Toekomstbestendig budget

Scenario-denken zorgt voor inzicht in de impact van je budget. Je kostenraming wordt dynamischer en je speelt in op een steeds veranderende toekomst. De 5 voordelen lees je hier.

Lees meer

Effectieve aanpak van de energietransitie

Bij de energietransitie in een gemeente of provincie komt heel wat kijken: van enorm veel betrokkenen tot maatregelen op de meest uiteenlopende gebieden. Hoe zorg je dat je een compleet beeld hebt en alle neuzen dezelfde kant op staan, zodat je uiteindelijk tot een effectieve aanpak komt waar iedereen achter staat? Dat lees je in dit artikel.

Lees meer

De Transitie Expeditie

We zijn onderweg naar een onzekere toekomst. Een toekomst die we samen moeten ontdekken en die we duurzamer willen maken dan vandaag. Een toekomst die we individueel, maar ook als collectief vorm kunnen geven. En daar zijn keuzes voor nodig.

Lees meer