waarom verbeteren?

Bij het Verbeteren gaan we aan de slag! We voeren de uitkomsten uit de vorige stappen uit. Dit betekent concreet dat we een roadmap opstellen en een programmaplan. Bij het verbeteren van de aanpak van een opgave kijken we niet alleen naar het model en haar uitkomsten, maar ook naar hoe we de doelstellingen het beste kunnen halen. Het model maakt voor betrokkenen de beperkende randvoorwaarden inzichtelijk en hun effect op te bereiken doelen. Evenals de hefbomen om die doelen sneller en efficiënter te realiseren. Om iedereen hierop te laten aanhaken, is het leggen van onderlinge verbinding van groot belang. Copernicos ondersteunt en faciliteert de samenwerking door telkens weer de samenhang te laten zien van doelen, maatregelen en condities. Zo proberen we een shared vision te creëren tussen alle belanghebbenden.

verbeter!

Bij het verbeteren zoeken we verbinding tussen de betrokkenen en  begrijpen we steeds beter hoe de opgave precies in elkaar zit. Zo ontstaan er feedback-lussen in de aanpak zelf. We grijpen bij de uitvoering of bij het verbeteren soms weer terug naar het model of naar de scenario-analyse. Dit genereert een schat aan verdiepende informatie en kennis. Kennis die telkens weer wordt bijgesteld door vernieuwde inzichten of aanvullende data. Dit alles verrijkt het model en de scenario-analyses. Onze denkbeelden worden verfijnd en gezamenlijke strategieën waar nodig bijgesteld. Zo worden we een lerende organisatie.

ONZE AANPAK

verbind, begrijp, verbeter

De Copernicos aanpak is een integrale aanpak. Samen met onze opdrachtgevers kijken we naar verschillende belangen en doelen en zoeken we naar onderlinge samenhang. We verbinden (schijnbaar tegenstrijdige) ambities, brengen uitdagingen en kennis in kaart, en begrijpen beter de samenhang. Complexiteit wordt zichtbaar gemaakt, evenals achterliggende factoren die verbetering van prestaties beïnvloeden. Met behulp van scenario’s schetsen we een gezamenlijk beeld van hoe de toekomst er uit kan zien, én wat er in welke projectfase moet gebeuren om daar te komen. Voor iedereen wordt zo duidelijk wat er moet gebeuren en waarom. Zo bereid je je voor op toekomstige ontwikkelingen en neem je afgewogen beslissingen.
Verbind op je doelen, begrijp de samenhang en kom tot betere besluiten.

wat we doen

onze oplossingen

asset dynamics

Oplossingen voor asset management

Met Asset Dynamics biedt Copernicos een integrale oplossing voor asset management: het management van fysieke kapitaalgoederen, zoals schepen of wegen in hun dynamische omgeving. Veranderende omstandigheden kunnen grote impact hebben op het gehele systeem van assets en context. Om hier beter grip op te krijgen maakt Copernicos gebruik van Asset Dynamics: een modelleer- en simulatieomgeving voor het uitvoeren van scenario-analyses. Asset Dynamics geeft op basis van voorgenomen maatregelen inzicht in toekomstige (functionele, milieu- of financiële) prestaties.

storm

Oplossingen voor innovatie management

Met STORM biedt Copernicos een integrale methode voor innovatie management: het management van innovaties bij maatschappelijke opgaves in een wisselend speelveld van stakeholders en opdrachtgevers. Met de STORM methode brengen we een (maatschappelijke) opgave systematisch in kaart zodat helder wordt welke innovaties en maatregelen tot betere prestaties in de toekomst leiden. Veel van de opgaven waar we nu voor staan – zoals klimaatadaptatie, mobiliteit of een duurzame leefomgeving – zijn complex: er zijn veel partijen betrokken en er zijn veel innovatieve ideeën voor verbetering.

COPERNICOS

projecten waar we trots op zijn

zie alle projecten

Ministerie van Defensie

Defensiematerieel is technisch complex, er worden hoge eisen gesteld aan het prestatievermogen en zowel de investerings- als exploitatiekosten van dit materieel zijn hoog. Defensie operaties vinden altijd plaats in een sterk dynamische omgeving.

Rijkswaterstaat

Vanwege een sterke afname van waterkwaliteit in de Grevelingen is de noodzaak ontstaan voor een waterdoorlatende waterkering: het ombouwen van de huidge gesloten Brouwersdam.

KENNIS

onze laatste inzichten

De Transitie Expeditie

We zijn onderweg naar een onzekere toekomst. Een toekomst die we samen moeten ontdekken en die we duurzamer willen maken dan vandaag. Een toekomst die we individueel, maar ook als collectief vorm kunnen geven. En daar zijn keuzes voor nodig.

Lees meer

Futurologist en Copernicos

In a presentation by futurologist Richard van Hooijdonck I heard a number of things that correspond with the Copernicos vision. Van Hooijdonck outlines a development that is currently underway: the world is in a process of connecting in which parts react, interact and influence each other.

Lees meer

Data en System Dynamics

Tom Fiddaman van Ventana Systems over hoe data en System Dynamics elkaar kunnen versterken. Machine Learning lost niet alles op en juist in combinatie met System Dynamics kunnen we complexe vraagstukken aan:

Lees meer