Asset management is er op gericht om de waarde van de fysieke assets zo maximaal mogelijk te laten zijn. Hierbij hanteren wij een brede definitie van het begrip systeemwaarde. Dit is niet alleen de financiële waarde maar bijvoorbeeld ook de waarde die het heeft voor gebruikers, de bijdrage die het levert aan verlaging van het energieverbruik en emissies, etc. 

 

Kortom een complex geheel van samenhangende factoren en actoren, waarbij dynamiek door veranderende omstandigheden ook nog eens een belangrijke rol speelt. Copernicos heeft een simulatie-omgeving dat met een systeem dynamisch model inzicht geeft in de waarde en waarde-ontwikkeling van fysieke assets. Deze simulatie-omgeving biedt de mogelijkheid om verschillende opties, varianten en alternatieve strategieën te evalueren voor vergroting van de waarde van assets. 

 

Webinar 

 

Copernicos organiseert op donderdag 8 september van 16.00 tot 17.00 uur een webinar over het onderwerp: asset value; de waarde van fysieke assets. Arjen Ros en Michel Kuijer delen hun kennis over dit actuele onderwerp en laten zien hoe Copernicos helpt om inzicht te krijgen in de waarde van fysieke assets en in maatregelen om deze waarde gedurende de (rest)levensduur te vergroten. 

 

Asset value 

 

Goed asset management vraagt om vooruit te kijken naar effecten van voorgenomen besluiten op de langere termijn. Die toekomst is per definitie onzeker. Met Asset Dynamics kan deze toekomst gestructureerd en systematisch verkend worden. Zo ontstaat inzicht in onzekerheden, en een bij betrokken actoren een gezamenlijke kijk op deze (nabije) toekomst.  

Op 8 september laat Copernicos zien hoe met behulp van een systeem dynamisch model inzicht wordt verkregen in de waarde van fysieke assets en hoe met scenario’s (samenstel van één of meerdere maatregelen) de waarde van de fysieke assets kan worden vergroot. 

 

Copernicos 

 

Copernicos helpt asset owners, asset managers en asset service providers met simulatiemodellen en scenario-analyses hun asset management op tactisch en strategisch vlak verder vorm en inhoud te geven.  

Sprekers

Michel Kuijer

Partner Copernicos

Arjen Ros

Partner Copernicos

Datum & tijd

Thursday, 6 October 2022
16:00 tot 17:00 uur

Price

Gratis

Komende webinars

ASSET DYNAMICS

Asset management oplossing

Asset Dynamics richt zich op het functioneren van fysieke kapitaalgoederen in de dynamische context waarin zij zich begeven. Veranderende omstandigheden kunnen grote impact hebben op het gehele systeem. Om hier beter grip op te krijgen maakt Copernicos gebruik van Asset Dynamics: een modelleer- en simulatie-omgeving voor scenario-analyses. Asset Dynamics geeft inzicht in toekomstige prestaties (w.o. functioneel, veiligheid, milieu en financieel) op basis van voorgenomen maatregelen.

STORM

Innovatie management oplossing

Met STORM brengen we een (maatschappelijke) opgave systematisch in kaart zodat helder wordt welke innovaties en maatregelen tot betere integrale prestaties in de toekomst leiden. Veel van de (maatschappelijke) opgaven waar we nu voor staan zoals klimaatverandering en -adaptatie, mobiliteit en bereikbaarheid, veiligheid, duurzame leefomgeving zijn complex: er zijn veel partijen betrokken en er zijn veel innovatieve ideeen voor verbetering.

Hoe kunnen wij helpen?