waarom modelleren?

Om complexiteit en samenhang goed in kaart te brengen maakt Copernicos gebruik van systeemdynamische modellen. Deze modellen integreren de belangrijkste factoren die bepalend zijn voor het functioneren van een innovatie of asset. Systeemdynamische modellen stellen opdrachtgevers in staat om issues vanuit verschillende perspectieven te bekijken, over de loop van de tijd heen. Complexe vraagstukken kenmerken zich door het vinden van een balans tussen meerdere doelstellingen. Een model schetst samenhang door kennis van betrokkenen te verbinden waardoor we beter begrijpen hoe een systeem, asset of innovatie werkt.

begrijpen

In de modelleerfase werken we, samen met experts en teamleden, de strategymap en het concept model verder uit tot een volwaardig simulatiemodel. We doen dit op basis van eerder verzamelde data en input uit de mappingfase. Om het model te kunnen gebruiken ondersteunen we het met een database en maken het toegankelijk met een dashboard of interactieve rapportage. Om de kwaliteit van het model te borgen hanteren we een gestructureerde test- en validatiemethode.

ONZE AANPAK

verbind, begrijp, verbeter

De Copernicos aanpak is een integrale aanpak. Samen met onze opdrachtgevers kijken we naar verschillende belangen en doelen en zoeken we naar onderlinge samenhang. We verbinden (schijnbaar tegenstrijdige) ambities, brengen uitdagingen en kennis in kaart, en begrijpen beter de samenhang. Complexiteit wordt zichtbaar gemaakt, evenals achterliggende factoren die verbetering van prestaties beïnvloeden. Met behulp van scenario’s schetsen we een gezamenlijk beeld van hoe de toekomst er uit kan zien, én wat er in welke projectfase moet gebeuren om daar te komen. Voor iedereen wordt zo duidelijk wat er moet gebeuren en waarom. Zo bereid je je voor op toekomstige ontwikkelingen en neem je afgewogen beslissingen.
Verbind op je doelen, begrijp de samenhang en kom tot betere besluiten.

wat we doen

onze oplossingen

asset dynamics

Oplossingen voor asset management

Met Asset Dynamics biedt Copernicos een integrale oplossing voor asset management: het management van fysieke kapitaalgoederen, zoals schepen of wegen in hun dynamische omgeving. Veranderende omstandigheden kunnen grote impact hebben op het gehele systeem van assets en context. Om hier beter grip op te krijgen maakt Copernicos gebruik van Asset Dynamics: een modelleer- en simulatieomgeving voor het uitvoeren van scenario-analyses. Asset Dynamics geeft op basis van voorgenomen maatregelen inzicht in toekomstige (functionele, milieu- of financiële) prestaties.

storm

Oplossingen voor innovatie management

Met STORM biedt Copernicos een integrale methode voor innovatie management: het management van innovaties bij maatschappelijke opgaves in een wisselend speelveld van stakeholders en opdrachtgevers. Met de STORM methode brengen we een (maatschappelijke) opgave systematisch in kaart zodat helder wordt welke innovaties en maatregelen tot betere prestaties in de toekomst leiden. Veel van de opgaven waar we nu voor staan – zoals klimaatadaptatie, mobiliteit of een duurzame leefomgeving – zijn complex: er zijn veel partijen betrokken en er zijn veel innovatieve ideeën voor verbetering.