waarom modelleren?

Om complexiteit en samenhang goed in kaart te brengen maakt Copernicos gebruik van systeemdynamische modellen. Deze modellen integreren de belangrijkste factoren die bepalend zijn voor het functioneren van een innovatie of asset. Systeemdynamische modellen stellen opdrachtgevers in staat om issues vanuit verschillende perspectieven te bekijken, over de loop van de tijd heen. Complexe vraagstukken kenmerken zich door het vinden van een balans tussen meerdere doelstellingen. Een model schetst samenhang door kennis van betrokkenen te verbinden waardoor we beter begrijpen hoe een systeem, asset of innovatie werkt.

begrijpen

In de modelleerfase werken we, samen met experts en teamleden, de strategymap en het concept model verder uit tot een volwaardig simulatiemodel. We doen dit op basis van eerder verzamelde data en input uit de mappingfase. Om het model te kunnen gebruiken ondersteunen we het met een database en maken het toegankelijk met een dashboard of interactieve rapportage. Om de kwaliteit van het model te borgen hanteren we een gestructureerde test- en validatiemethode.

ONZE AANPAK

verbind, begrijp, verbeter

De Copernicos aanpak is een integrale aanpak. Samen met onze opdrachtgevers kijken we naar verschillende belangen en doelen en zoeken we naar onderlinge samenhang. We verbinden (schijnbaar tegenstrijdige) ambities, brengen uitdagingen en kennis in kaart, en begrijpen beter de samenhang. Complexiteit wordt zichtbaar gemaakt, evenals achterliggende factoren die verbetering van prestaties beïnvloeden. Met behulp van scenario’s schetsen we een gezamenlijk beeld van hoe de toekomst er uit kan zien, én wat er in welke projectfase moet gebeuren om daar te komen. Voor iedereen wordt zo duidelijk wat er moet gebeuren en waarom. Zo bereid je je voor op toekomstige ontwikkelingen en neem je afgewogen beslissingen.
Verbind op je doelen, begrijp de samenhang en kom tot betere besluiten.

wat we doen

onze oplossingen

asset dynamics

Oplossingen voor assetmanagement

Dankzij Asset Dynamics zijn je besluiten toekomstbestendig. Effecten van mogelijke maatregelen zoals investeringen, andere onderhoudsstrategieen of ander gebruik kun je met Asset Dynamics verkennen en onderzoeken. Dit geeft je helder inzicht in de functionele, milieu- en financiële prestaties van je assets in de toekomst. Ook kan je de prestaties analyseren onder veranderende omstandigheden, denk bijvoorbeeld aan de invloed van (energie-)prijsstijgingen. Asset Dynamics is een modelleer- en simulatieomgeving om scenario-analyses uit te voeren.

storm

Oplossingen voor innovatiemanagement

STORM is onze methode om een (maatschappelijke) opgave systematisch in kaart te brengen. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie of een duurzame leefomgeving. Zo wordt helder welke innovaties en maatregelen het meeste bijdragen.  

STORM brengt alle betrokken partijen bij elkaar die gezamenlijk een portfolio van innovaties samenstellen en de randvoorwaarden creeren waarmee ze samen de vastgestelde doelen behalen. 

Met STORM kom je tot een gedragen en systematische aanpak van een opgave.