levensduurkosten

Voor een betrouwbaar inzicht in levensduurkosten is een integrale (systeem)blik belangrijk. Zo kijken we naar gebruikskosten, onderhoudskosten en vervangingskosten. Maar omdat (het gebruik van) assets dynamisch is, is het belangrijk om ook te kijken naar de veranderende omstandigheden tijdens de levensduur van een asset. Met Asset Dynamics is het mogelijk om met een integrale blik naar levensduurkosten te kijken, inclusief inzicht in vaak onzekere bandbreedtes.

optimaal asset ontwerp

In de ontwerpfase van een asset is er behoefte aan het snel en betrouwbaar doorrekenen van meerdere varianten. Vaak met behulp van simulaties om zo de effecten op de exploitatiefase inzichtelijk te maken (denk daarbij aan: functionele prestaties, kosten, opbrengsten, emissies). In de ontwerpfase worden verschillende relevante aspecten voor een asset doorgerekend in specialistische software. De koppeling van deze aspecten aan een systeem dynamisch simulatiemodel maakt het mogelijk om integraal te kijken. Het simulatiemodel geeft zo inzicht in nieuwe oplossingsruimtes, ruimtes die eerder vaak niet in beeld waren. Asset Dynamics biedt in de ontwerpfase al de mogelijkheid om vroegtijdig inzicht te krijgen in effecten van bijvoorbeeld voorgenomen maatregelen. Gevoeligheidsanalyses leveren vervolgens beter zicht op de doorwerking van belangrijke hefbomen.

asset support omgeving

Het toevoegen van nieuwe assets aan een asset-portfolio vraagt in het algemeen om de herinrichting van de supportomgeving (die het asset up-and-running moet houden). Inzicht in het onderhouds- en storingsgedrag van assets, vóór zij in de exploitatiefase komen, is daarvoor belangrijk. Met simulaties over de levensduur biedt Asset Dynamics inzichten die goede besluitvorming (over bijvoorbeeld onderhoudswerklast of voorraadbeheer) kunnen ondersteunen. Asset Dynamics levert zo een bijdrage aan het ontwerp van de supportomgeving, dat nodig is voor de exploitatiefase van een asset.

neem contact op

Samen werken we naar een verbetering van je Asset Management. Neem contact op en ontdek wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen.

onze klanten

COPERNICOS

projecten waar we trots op zijn

Bekijk alle projecten

Ministerie van Defensie

Defensiematerieel is technisch complex, er worden hoge eisen gesteld aan het prestatievermogen en zowel de investerings- als exploitatiekosten van dit materieel zijn hoog. Defensie operaties vinden altijd plaats in een sterk dynamische omgeving.

Rijkswaterstaat

Vanwege een sterke afname van waterkwaliteit in de Grevelingen is de noodzaak ontstaan voor een waterdoorlatende waterkering: het ombouwen van de huidge gesloten Brouwersdam.

ONZE AANPAK

verbind, begrijp, verbeter

De Copernicos aanpak is een integrale aanpak. Samen met onze opdrachtgevers kijken we naar verschillende belangen en doelen en zoeken we naar onderlinge samenhang. We verbinden (schijnbaar tegenstrijdige) ambities, brengen uitdagingen en kennis in kaart, en begrijpen beter de samenhang. Complexiteit wordt zichtbaar gemaakt, evenals achterliggende factoren die verbetering van prestaties beïnvloeden. Met behulp van scenario’s schetsen we een gezamenlijk beeld van hoe de toekomst er uit kan zien, én wat er in welke projectfase moet gebeuren om daar te komen. Voor iedereen wordt zo duidelijk wat er moet gebeuren en waarom. Zo bereid je je voor op toekomstige ontwikkelingen en neem je afgewogen beslissingen.
Verbind op je doelen, begrijp de samenhang en kom tot betere besluiten.
.

KENNIS

onze laatste inzichten

Verkorten onderhoudsperiode

Je wilt de onderhoudstijd van je assets verkorten, maar ze hebben nu eenmaal onderhoud nodig om te blijven functioneren. Tijdens dat onderhoud zijn ze buiten gebruik en dat kost geld. Daarom spoor je onderhoudsafdelingen en -bedrijven aan om sneller en harder te werken, zodat je je assets weer sneller in bedrijf kan nemen. Maar dit is geen effectieve oplossing. Waarom niet? Dat lees je hieronder.

Lees meer

Toekomstbestendig budget

Scenario-denken zorgt voor inzicht in de impact van je budget. Je kostenraming wordt dynamischer en je speelt in op een steeds veranderende toekomst. De 5 voordelen lees je hier.

Lees meer

Effectieve aanpak van de energietransitie

Bij de energietransitie in een gemeente of provincie komt heel wat kijken: van enorm veel betrokkenen tot maatregelen op de meest uiteenlopende gebieden. Hoe zorg je dat je een compleet beeld hebt en alle neuzen dezelfde kant op staan, zodat je uiteindelijk tot een effectieve aanpak komt waar iedereen achter staat? Dat lees je in dit artikel.

Lees meer

De Transitie Expeditie

We zijn onderweg naar een onzekere toekomst. Een toekomst die we samen moeten ontdekken en die we duurzamer willen maken dan vandaag. Een toekomst die we individueel, maar ook als collectief vorm kunnen geven. En daar zijn keuzes voor nodig.

Lees meer