De Transitie Expeditie

We zijn onderweg naar een onzekere toekomst. Een toekomst die we samen moeten ontdekken en die we duurzamer willen maken dan vandaag. Een toekomst die we individueel, maar ook als collectief vorm kunnen geven. En daar zijn keuzes voor nodig.

message

Webinar

Copernicos organiseert op donderdag 31 maart van 16.00 tot 17.00 uur een webinar over een actueel onderwerp: de Verduurzamingstransitie. Michel Kuijer en Arjen Ros delen hun kennis over dit actuele onderwerp en laten zien hoe Copernicos overheden en marktpartijen helpt met het vormgeven van hun Transitie Expeditie.

administration

Samen een route uitstippelen

Net als een expeditie kunnen we samen een route uitstippelen. Daarbij is het verstandig om meerdere routes te (ver-)kennen. Omdat we onderweg hindernissen kunnen tegenkomen en omdat een alternatieve route ons misschien wel sneller bij ons doel kan brengen.

Copernicos deelt op 31 maart een aantal scenarios en strategieen. We laten zien hoe overheden en marktpartijen hun slagvaardigheid kunnen trainen, maar ook hoe ze de kans op het gewenste resultaat kunnen vergroten.

magic-ball

Copernicos

Copernicos helpt overheden en marktpartijen de verduurzamingstransitie vorm te geven, uit te voeren en te monitoren. Dit doen we samen met kennispartners. We inventariseren kennis, brengen deze in verband, bouwen een model, en simuleren en analyseren de resultaten. Al deze stappen voeren we samen met betrokken partijen uit in een open en transparant proces.

Sprekers

Arjen Ros

Partner Copernicos

Copernicos Team Michel

Michel Kuijer

Partner Copernicos

Datum & tijd

Donderdag 31 maart 
16.00 tot 17.00 uur

Komende webinars

Sustainable Assets

Fleet Assets

Asset Value

ASSET DYNAMICS

Asset management oplossing

Asset Dynamics richt zich op het functioneren van fysieke kapitaalgoederen in de dynamische context waarin zij zich begeven. Veranderende omstandigheden kunnen grote impact hebben op het gehele systeem. Om hier beter grip op te krijgen maakt Copernicos gebruik van Asset Dynamics: een modelleer- en simulatie-omgeving voor scenario-analyses. Asset Dynamics geeft inzicht in toekomstige prestaties (w.o. functioneel, veiligheid, milieu en financieel) op basis van voorgenomen maatregelen.

STORM

Innovatie management oplossing

Met STORM brengen we een (maatschappelijke) opgave systematisch in kaart zodat helder wordt welke innovaties en maatregelen tot betere integrale prestaties in de toekomst leiden. Veel van de (maatschappelijke) opgaven waar we nu voor staan zoals klimaatverandering en -adaptatie, mobiliteit en bereikbaarheid, veiligheid, duurzame leefomgeving zijn complex: er zijn veel partijen betrokken en er zijn veel innovatieve ideeen voor verbetering.

Hoe kunnen wij helpen?