Arjen Ros

“We hebben heel veel complexe systemen om ons heen. Deze systemen zijn er voor ons gemak, veiligheid, om ergens te komen, om te voorzien in onze behoeften. Mensen bedienen en besturen deze assets of hebben hier direct of indirect invloed op. Hoe betrokkenen aankijken tegen deze assets is dus bepalend voor hoe goed deze systemen hun functie(s) vervullen. Ik noem mijzelf schatgraver omdat ik ervan overtuigd ben dat de kennis en zienswijze van elke betrokkene relevant is en ‘ontdekt’ moet worden. Vaak handelen we heel erg impliciet en delen we onze kennis en aannames niet. Hierdoor halen we niet uit de assets wat erin zit, oftewel is het commercieel en/of maatschappelijk rendement van deze dure systemen lager dan wat mogelijk is.”

Arjen heeft een bedrijfskundige achtergrond en heeft als rode draad tijdens zijn studie en in zijn werkzame leven altijd gekeken naar hoe organisaties acteren in hun sociale en fysieke omgeving. Het gedrag van individuen is hierin bepalend en individuen worden gedreven door ambities, angsten, aannames, overtuigingen, gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Met zijn organisatie-psychologische specialisatie heeft hij kennis ontwikkeld over deze drijfveren van mensen en deze gerelateerd aan de fysieke wereld van de prestaties van technische systemen. Een van de kernkwaliteiten van Arjen is dan ook verbanden zien en de essentie raken, om samen tot verbeteringen te komen.

Copernicos veranderaanpakkers

Arjen Ros

“We hebben heel veel complexe systemen om ons heen. Deze systemen zijn er voor ons gemak, veiligheid, om ergens te komen, om te voorzien in onze behoeften. Mensen bedienen en…Lees meer

Michel Kuijer

Al sinds mijn studie Scheepsbouw aan de TU-Delft ben ik geïnteresseerd in het zogenaamde systeemdenken: hoe delen passen in een groter geheel (het ‘systeem’) en hoe die delen onderling samenhangen….Lees meer

Rowan Huisman

Mijn interesse ligt in de implementatie van techniek in de samenleving. Een technisch goed product kan vanuit het perspectief van de ingenieur perfect zijn, maar ongebruikt blijven op het moment…Lees meer

Martine Folkersma

Het communiceren over complexe (systeem dynamische) modellen is misschien wel net zo belangrijk als de modellen zelf. Maar hoe maak je de gevonden kennis van betrokkenen inzichtelijk en leesbaar, niet…Lees meer

Egbert Roos

Ik vind het altijd inspirerend om te zien hoe onze inspanningen om tot mooie en bruikbare oplossingen te komen voor onze klanten en opdrachtgevers (en daar gaan we héél ver…Lees meer

Khaled Gaafar

Ik ben een generalist, vooral geïnteresseerd in complexe sociale systemen. Ik heb een BSc. in Bouwkunde en Management en werkte eerder als docent, consultant, onderzoeker, supply chain manager in FMCG,…Lees meer