Rowan Huisman

Mijn interesse ligt in de implementatie van techniek in de samenleving. Een technisch goed product kan vanuit het perspectief van de ingenieur perfect zijn, maar ongebruikt blijven op het moment dat het praktische nut ervan in de samenleving niet gezien wordt. Techniek moet dus aansluiten bij de wensen en eisen van de samenleving. Dit vereist inlevingsvermogen in de wereld van een ander en een ontwerpaanpak waarbij verschillende partijen betrokken worden.

Dit gedachtegoed vind ik terug bij Copernicos Groep, die Asset Management zien vanuit een multi-actor perspectief en mensen verbinden om gezamenlijk tot een vruchtbare oplossing te komen.

Vanuit mijn studie heb ik meerdere gereedschappen gekregen om een uitkomst te genereren in vraagstukken rondom complexe systemen. Daarbij zijn vaak actoren betrokken met conflicterende belangen, wat de complexiteit doet toenemen. Een van deze gereedschappen is het ontwikkelen van Systeem Dynamische modellen, die door Copernicos Groep ook ontwikkeld worden. Hierdoor ligt er veel raakvlak tussen mijn interesses en het werk van Copernicos.

Copernicos veranderaanpakkers

Arjen Ros

“We hebben heel veel complexe systemen om ons heen. Deze systemen zijn er voor ons gemak, veiligheid, om ergens te komen, om te voorzien in onze behoeften. Mensen bedienen en…Lees meer

Michel Kuijer

Al sinds mijn studie Scheepsbouw aan de TU-Delft ben ik geïnteresseerd in het zogenaamde systeemdenken: hoe delen passen in een groter geheel (het ‘systeem’) en hoe die delen onderling samenhangen….Lees meer

Rowan Huisman

Mijn interesse ligt in de implementatie van techniek in de samenleving. Een technisch goed product kan vanuit het perspectief van de ingenieur perfect zijn, maar ongebruikt blijven op het moment…Lees meer

Martine Folkersma

Het communiceren over complexe (systeem dynamische) modellen is misschien wel net zo belangrijk als de modellen zelf. Maar hoe maak je de gevonden kennis van betrokkenen inzichtelijk en leesbaar, niet…Lees meer

Egbert Roos

Ik vind het altijd inspirerend om te zien hoe onze inspanningen om tot mooie en bruikbare oplossingen te komen voor onze klanten en opdrachtgevers (en daar gaan we héél ver…Lees meer

Khaled Gaafar

Ik ben een generalist, vooral geïnteresseerd in complexe sociale systemen. Ik heb een BSc. in Bouwkunde en Management en werkte eerder als docent, consultant, onderzoeker, supply chain manager in FMCG,…Lees meer