Michel Kuijer

Al sinds mijn studie Scheepsbouw aan de TU-Delft ben ik geïnteresseerd in het zogenaamde systeemdenken: hoe delen passen in een groter geheel (het ‘systeem’) en hoe die delen onderling samenhangen. Life Cycle Management (van bijvoorbeeld schepen), heeft mij tijdens mijn studie doen nadenken over hoe je in de ontwerp- en bouwfase rekening kan houden met het latere gebruik en onderhoud. Het overstijgen van verschillende vakdisciplines maar ook het verbinden van uiteenlopende fases zoals ontwerp- en onderhoudsfase, hebben mij geïntrigeerd en uitgedaagd. Sindsdien ben ik altijd werkzaam geweest in wat nu Asset Management heet.

Na mijn kennismaking met System Dynamics ontdekte ik hoe ‘assets’ (fysieke kapitaalgoederen) in hun dynamische context geplaatst kunnen worden. Zo kon ik concreet invulling geven aan Life Cycle Management: Onderbouwde toekomstverkenningen die inzicht geven in hoe assets zich gaan gedragen in de toekomst en door welke factoren dat gedrag wordt bepaald.

Om de werking van een systeem zichtbaar te maken, en dan met name om assets in hun complexe en dynamische context te plaatsen, hebben wij binnen Copernicos Groep de methodiek Asset Dynamics in het leven geroepen. Asset Dynamics biedt de mogelijkheid om het ‘systeem’ – bestaande uit vele factoren die elkaar wederzijds beïnvloeden – inzichtelijk te maken in relatie tot prestaties, risico’s en kosten respectievelijk opbrengsten.

Deze aanpak delen wij graag met de organisaties met wie wij samenwerken. Met de ambitie dat ook zij Asset Dynamics opnemen in hun werkwijze om zo te komen tot betere en vooral duurzamere resultaten.

Copernicos veranderaanpakkers

Arjen Ros

“We hebben heel veel complexe systemen om ons heen. Deze systemen zijn er voor ons gemak, veiligheid, om ergens te komen, om te voorzien in onze behoeften. Mensen bedienen en…Lees meer

Michel Kuijer

Al sinds mijn studie Scheepsbouw aan de TU-Delft ben ik geïnteresseerd in het zogenaamde systeemdenken: hoe delen passen in een groter geheel (het ‘systeem’) en hoe die delen onderling samenhangen….Lees meer

Rowan Huisman

Mijn interesse ligt in de implementatie van techniek in de samenleving. Een technisch goed product kan vanuit het perspectief van de ingenieur perfect zijn, maar ongebruikt blijven op het moment…Lees meer

Martine Folkersma

Het communiceren over complexe (systeem dynamische) modellen is misschien wel net zo belangrijk als de modellen zelf. Maar hoe maak je de gevonden kennis van betrokkenen inzichtelijk en leesbaar, niet…Lees meer

Egbert Roos

Ik vind het altijd inspirerend om te zien hoe onze inspanningen om tot mooie en bruikbare oplossingen te komen voor onze klanten en opdrachtgevers (en daar gaan we héél ver…Lees meer

Khaled Gaafar

Ik ben een generalist, vooral geïnteresseerd in complexe sociale systemen. Ik heb een BSc. in Bouwkunde en Management en werkte eerder als docent, consultant, onderzoeker, supply chain manager in FMCG,…Lees meer