Martine Folkersma

Het communiceren over complexe (systeem dynamische) modellen is misschien wel net zo belangrijk als de modellen zelf. Maar hoe maak je de gevonden kennis van betrokkenen inzichtelijk en leesbaar, niet alleen voor de (direct betrokken) opdrachtgever maar ook voor de ruimere ‘buitenwereld’? De Systeem Dynamische modellen die Copernicos samen met betrokkenen ontwikkelt, zijn vaak lastig te doorgronden en vragen dus om een vertaling naar een heldere tekst of een begrijpelijk scenario. Het maken van die vertaalslag levert een bijdrage aan het eenvoudiger terughalen van kennis maar vooral ook aan het onderling delen ervan, zowel tussen betrokkenen als met de buitenwereld. Welke media je hiervoor inzet is daarbij een belangrijke vraag, want ook hier geldt: ‘The medium is the message’.

Martine houdt zich binnen Copernicos bezig met diverse communicatie-uitingen en is daarnaast projectondersteuner. Bij vragen over de organisatie of planning, is Martine dus de aangewezen persoon.

Copernicos veranderaanpakkers

Arjen Ros

“We hebben heel veel complexe systemen om ons heen. Deze systemen zijn er voor ons gemak, veiligheid, om ergens te komen, om te voorzien in onze behoeften. Mensen bedienen en…Lees meer

Michel Kuijer

Al sinds mijn studie Scheepsbouw aan de TU-Delft ben ik geïnteresseerd in het zogenaamde systeemdenken: hoe delen passen in een groter geheel (het ‘systeem’) en hoe die delen onderling samenhangen….Lees meer

Rowan Huisman

Mijn interesse ligt in de implementatie van techniek in de samenleving. Een technisch goed product kan vanuit het perspectief van de ingenieur perfect zijn, maar ongebruikt blijven op het moment…Lees meer

Martine Folkersma

Het communiceren over complexe (systeem dynamische) modellen is misschien wel net zo belangrijk als de modellen zelf. Maar hoe maak je de gevonden kennis van betrokkenen inzichtelijk en leesbaar, niet…Lees meer

Egbert Roos

Ik vind het altijd inspirerend om te zien hoe onze inspanningen om tot mooie en bruikbare oplossingen te komen voor onze klanten en opdrachtgevers (en daar gaan we héél ver…Lees meer

Khaled Gaafar

Ik ben een generalist, vooral geïnteresseerd in complexe sociale systemen. Ik heb een BSc. in Bouwkunde en Management en werkte eerder als docent, consultant, onderzoeker, supply chain manager in FMCG,…Lees meer