Egbert Roos

Ik vind het altijd inspirerend om te zien hoe onze inspanningen om tot mooie en bruikbare oplossingen te komen voor onze klanten en opdrachtgevers (en daar gaan we héél ver in) niet alleen leiden tot betere beslissingen – wat vaak de oorspronkelijke aanleiding is – maar ook tot meer inzicht in samenhang, én tot een gevoel van gemeenschappelijkheid (het is ‘ons’ model!). Dat blijkt nogal eens een spin-off die vooraf niet genoemd wordt maar nadien erg gewaardeerd. Dus ja, rekenen is mega-belangrijk, maar laten we vooral niet vergeten wat het doet met de betrokkenen …..

Vanuit mijn bedrijfseconomische opleiding (WO) gepaard aan een technische achtergrond (HBO Elektro) ben ik van huis uit sterk analytisch georiënteerd. Het mooie is, en dat doen we ook in de modellen die we bij Copernicos ontwikkelen, dat we vaak veel verschillende domeinen en aandachtsgebieden met elkaar in verbinding brengen. Daar helpen mijn beide achtergronden erg in mee. Dus techniek, jazeker. Financiën, waar mogelijk. Maar zeker ook de verbinding met mensen, hun ambities, hun kennis en ervaringen.

Toch hebben we ook geleerd dat de communicatie over wat we gedaan hebben en hoe we dat gedaan hebben minstens zo belangrijk als de inhoud van de oplossing. We gaan iedere keer op zoek naar een vorm die voor de klant het beste werkt.

Copernicos veranderaanpakkers

Arjen Ros

“We hebben heel veel complexe systemen om ons heen. Deze systemen zijn er voor ons gemak, veiligheid, om ergens te komen, om te voorzien in onze behoeften. Mensen bedienen en…Lees meer

Michel Kuijer

Al sinds mijn studie Scheepsbouw aan de TU-Delft ben ik geïnteresseerd in het zogenaamde systeemdenken: hoe delen passen in een groter geheel (het ‘systeem’) en hoe die delen onderling samenhangen….Lees meer

Rowan Huisman

Mijn interesse ligt in de implementatie van techniek in de samenleving. Een technisch goed product kan vanuit het perspectief van de ingenieur perfect zijn, maar ongebruikt blijven op het moment…Lees meer

Martine Folkersma

Het communiceren over complexe (systeem dynamische) modellen is misschien wel net zo belangrijk als de modellen zelf. Maar hoe maak je de gevonden kennis van betrokkenen inzichtelijk en leesbaar, niet…Lees meer

Egbert Roos

Ik vind het altijd inspirerend om te zien hoe onze inspanningen om tot mooie en bruikbare oplossingen te komen voor onze klanten en opdrachtgevers (en daar gaan we héél ver…Lees meer

Khaled Gaafar

Ik ben een generalist, vooral geïnteresseerd in complexe sociale systemen. Ik heb een BSc. in Bouwkunde en Management en werkte eerder als docent, consultant, onderzoeker, supply chain manager in FMCG,…Lees meer