Haalbaarheidsstudie

Vanuit een idee over een asset de technische, economische en maatschappelijke haalbaarheid onderzoeken in workshopverband met alle stakeholders en experts.