Innovatief contract

Het inzetten van Asset Dynamics voor een lange termijn contract (DBFM, onderhoudscontract) om samen met actoren binnen de eigen organisatie en eventueel ook daarbuiten (bijv. OG – ON) een gezamenlijk beeld te krijgen over het contract en de te leveren prestaties. In de aanbestedingsfase. De betrokken partijen kunnen in de voorbereidingsfase van de uitvoering van een contract het Asset Dynamics model gebruiken als leeromgeving (game) om de samenwerking binnen de kaders van het contract te ontdekken, te trainen. Tevens kan dit model in de uitvoeringsfase van het contract gebruikt worden als monitoringsinstrument, en ook om gezamenlijk inzicht te krijgen in eventuele alternatieve scenario’s.