Asset Management Systeem

Een management systeem dat zorgt voor goede prestaties inclusief de onderlinge afweging van verschillende belangen (bijv. de balans prestaties, risico’s en kosten) om tot optimale prestaties te komen. Vanuit de eigen assets (de klanten, de mensen en de fysieke assets) worden in workshops processen ingericht, gestroomlijnd  en geoptimaliseerd. Tevens wordt het integraal managen van deze processen aangepakt. De eigen werkwijze, passend bij de eigen klantenkring en de eigen cultuur vormen hiervoor uitgangspunt. Indien nodig wordt dit zo ingericht dat het managementsysteem certificerbaar is omdat het voldoet aan de eisen van ISO-9001 (kwaliteit), 14001 (milieu) en/of 45001 (veiligheid en gezondheid).