onze missie en visie

Waarom we bij Copernicos in scenario’s denken

Al jaren nemen we als maatschappij besluiten op basis van in het verleden behaalde resultaten en financieel economische doelstellingen (zo min mogelijk kosten, zoveel mogelijk winst). Daarnaast kijken organisaties vaak naar deelresultaten van een groot vraagstuk. Hierdoor zie je de samenhang van alle perspectieven over het hoofd en houd je geen rekening met veranderingen in de toekomst. 

 

Dat is precies waarom we bij Copernicos in scenario’s denken. We nemen zowel assets zelf als hun veranderende omstandigheden mee, kijken naar het grote plaatje en verbinden  perspectieven en belangen om tot goede besluiten te komen. We geloven namelijk dat deze tijd een nieuwe, dynamische manier van besluitvorming nodig heeft. Daarmee kan je vragen en ontwikkelingen in de toekomst aan. Die visie zie je terug in onze aanpak, waarbij we feiten en een (duurzame) toekomstvisie samenbrengen. Op die manier zijn prestaties, kosten en risico’s zo goed mogelijk blijvend met elkaar in evenwicht. 

Onze kernwaarden

  • Dynamisch. De wereld verandert continu en dat beïnvloedt je assets. Denk bijvoorbeeld aan een oorlog met wereldwijde gevolgen voor de gasprijzen. Daarom zijn onze modellen net zo dynamisch als de omstandigheden: ze veranderen gewoon mee. 

 

  • Samenhangend. We verbinden alle verschillende perspectieven, aspecten, disciplines, belangen en doelen door de betrokkenen van een vraagstuk samen te brengen. Bijvoorbeeld gemeentes, provincies, bewoners en bouwbedrijven. Of ontwerpers, gebruikers en onderhouders. Want alleen als je het grote plaatje goed in beeld hebt, kom je uiteindelijk tot de juiste besluiten. 

 

  • Feitelijk. Alle relevante data, informatie en kennis brengen we in kaart, zodat duidelijk is wat de bekende feiten over een vraagstuk zijn. Denk aan inzichten over de CO2-uitstoot van allerlei soorten materieel. Die verwerken we in onze modellen. Daardoor kunnen we de haalbaarheid van besluiten in cijfers uitdrukken. 

 

  • Visionair. Die feiten combineren we met een visie, bijvoorbeeld over effectief inzetten en duurzaamheid van assets; of de energietransitie. Dat maakt je besluiten toekomstbestendig, omdat je rekening houdt met wat er in het verschiet ligt. 

 

  • Pragmatisch. We zorgen dat alle mogelijke besluiten praktisch zijn ingestoken en daarmee goed uitvoerbaar zijn. Niemand heeft tenslotte iets aan abstracte woorden zonder concreet plan. Daarom rollen er uit onze modellen altijd praktische maatregelen. Onze modellen zijn namelijk een representatie van de praktijk. 

onze specialisten

wie zijn wij?

Ons team bestaat uit hbo- en academisch geschoolde experts op het gebied van business consultancy, modelleren en informatiekunde. Met elk een eigen vakgebied weten we alles van life cycle management van fysieke assets.. Samen met jou maken we een succes van elk project. 

Maak kennis met ons team

Zo doen we dat

asset dynamics

Oplossingen voor assetmanagement

Asset Dynamics is een modelleer- en simulatieomgeving om scenario-analyses uit te voeren. Effecten van mogelijke maatregelen zoals investeringen, andere onderhoudsstrategieen of ander gebruik kun je zo verkennen en onderzoeken. Dit geeft je helder inzicht in de functionele, milieu- en financiële prestaties van je assets in de toekomst. Ook kan je de prestaties analyseren onder veranderende omstandigheden, denk bijvoorbeeld aan de invloed van (energie-)prijsstijgingen. 

Dankzij Asset Dynamics zijn je besluiten toekomstbestendig. 

storm

Oplossingen voor innovatiemanagement

STORM is onze methode om een (maatschappelijke) opgave systematisch in kaart te brengen. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie of een duurzame leefomgeving. Zo wordt helder welke innovaties en maatregelen het meeste bijdragen.  

STORM brengt alle betrokken partijen bij elkaar die gezamenlijk een portfolio van innovaties samenstellen en de randvoorwaarden creeren waarmee ze samen de vastgestelde doelen behalen. 

Met STORM kom je tot een gedragen en systematische aanpak van een opgave. 

 

ONZE AANPAK

verbind, begrijp, verbeter

Met scenario’s zorgen we voor een gezamenlijk beeld van hoe de toekomst eruit kan zien. Daarnaast brengen we in kaart wat er in welke projectfase moet gebeuren om daar te komen en waarom. Zo heb je een duidelijk plan, bereid je je voor op toekomstige ontwikkelingen en neem je afgewogen besluiten.  

 

Oftewel: verbind op je doelen, begrijp de samenhang en kom tot betere besluiten. Lees hieronder meer over elke stap in het proces.