Integreren ipv in segmenteren

In het Augustus nummer van ‘Assets’ het magazine van The Institute of Asset Management (IAM) staat iets wat onze visie op Asset Management (zie onze betreffende webpagina) volledig onderschrijft.

Voor Asset Management is een integrale kijk/aanpak nodig in plaats van een gesegmenteerde in ‘silo’s’.

Deze gescande pagina uit ‘Assets’ van IAM geeft daar een beschouwing over.

IAM August 2016 breaking down silos