Contact

Copernicos’ Office Hours during the Conference 2D space       20-23 July: 16.00-16.30 hrs. CEST 3D space       19-21 July: 15.30-16.00 hrs. CEST info@copernicos.com www.copernicos.com  

Presentation

Tuesday 21 July – 10.00-11.00 hrs. CEST Entity Based Modelling A database based SD Model for infrastructure

Workshop

Thursday 23 July – 10.00-11.30 hrs. CEST Workshop on Practitioner’s Approach to Model Ownership

Poster Presentations

Tuesday 21 July – 12.00 hrs. CEST Poster presentation on Component Models as plug-in’s for System Dynamic Models In Asset Management, System Dynamics modelling has been proven to be a…Lees meer

Asset Dynamics

Met Asset Dynamics projecten wordt voor Asset Management het gezamenlijke speelveld in kaart gebracht met behulp van een systeem dynamisch model. Asset Dynamics richt zich op assets en de (veranderende)…Lees meer

Visie vorming

Dit zijn projecten waarmee het management team van een organisatie zelf zijn visie creëert. Een visie die de gewenste toekomst van de organisatie verbeeld.

Verandertraject

In dit soort project wordt integraal een (deel van een) organisatie begeleidt van een huidige werkwijze naar een werkwijze volgens de principes van Asset Management.

STORM

Met een STORM project wordt de waarde en kans van slagen van een innovatie inzichtelijk gemaakt voor alle betrokken stakeholders met elkaar. Samen met Deltares hebben we deze methodiek ontwikkeld….Lees meer

Asset ontwerp

In workshops versneld alle eisen en wensen van alle betrokkenen bij een asset vertalen naar het ontwerp met integrale afweging van alle eisen en alle alternatieven: gebruikseisen eisen op gebied…Lees meer

Haalbaarheidsstudie

Vanuit een idee over een asset de technische, economische en maatschappelijke haalbaarheid onderzoeken in workshopverband met alle stakeholders en experts.

Innovatief contract

Het inzetten van Asset Dynamics voor een lange termijn contract (DBFM, onderhoudscontract) om samen met actoren binnen de eigen organisatie en eventueel ook daarbuiten (bijv. OG – ON) een gezamenlijk…Lees meer

Asset Management Systeem

Een management systeem dat zorgt voor goede prestaties inclusief de onderlinge afweging van verschillende belangen (bijv. de balans prestaties, risico’s en kosten) om tot optimale prestaties te komen. Vanuit de…Lees meer