Asset Dynamics

Met Asset Dynamics projecten wordt voor Asset Management het gezamenlijke speelveld in kaart gebracht met behulp van een systeem dynamisch model. Asset Dynamics richt zich op assets en de (veranderende) context waarin assets functioneren. Assets zijn complexe, kapitaal-intensieve systemen die door mensen bestuurd worden. Asset Dynamics is een ‘body of knowledge’ waarin systeemdenken, systeemdynamica en asset management samenkomen. Middels een ontwikkelproces met workshops en validaties ontdekken de verschillende partijen (actoren) hoe een asset functioneert waarbij zij betrokken zijn. Dit resulteert in een model van de prestaties van een asset in de tijd, waarbij onderzocht is wat de achterliggende factoren zijn die deze prestaties beïnvloeden. Deze prestaties worden uitgedrukt in Key Performance Indicators (KPI’s). Belangrijke KPI’s zijn de Life Cycle Cost en de beschikbaarheid van een asset. Met behulp van Asset Dynamics kunnen tegengestelde belangen worden afgewogen en worden geoptimaliseerd.Inzicht wordt gecreëerd in het gedrag van het asset en de KPI’s in de tijd. Asset Dynamics is een goed hulpmiddel voor Life Cycle Management van assets.

In deze leaflet is e.e.a. nader toegelicht: AD flyer

In deze advertorial kun je meer lezen over Asset Dynamics en Prestatiecontracten.