Asset Dynamics voor prestatiecontracten

Voor het onderhoud en de instandhouding van assets worden steeds meer lange termijn contracten afgesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze contracten zijn gebaseerd op allerlei uitgangspunten die de prestaties van de assets betreffen en de kosten van de opdrachtnemer. Het zijn ook vaak prestatiecontracten waar beoordeling plaats vindt op basis van onderling overeengekomen afspraken en bijbehorende definities.

In de uitvoering van deze contract treden vaak wijzigingen op:

  • gebruik wordt anders dan aangenomen
  • onderhoud wordt anders (bijvoorbeeld meer just-in-time)
  • de technologie ontwikkelt zich verder
  • er doen zich wijzigingen in het asset voor

Er ontstaat behoefte aan een Asset Dynamics toepassing om in gezamenlijke afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer inzicht te verkrijgen in mogelijk effecten van deze wijzigingen en hoe deze de gemaakte contractafspraken beïnvloeden. Ook kan inzicht worden verkregen wat effecten zijn op meer tactisch en strategisch niveau: welk effect hebben de specifieke contract KPI’s en hun eventuele wijzigende waardes op de doelen van opdrachtgever resp. opdrachtnemer op tactisch niveau en op de waarden van beide op strategisch niveau. De Asset Dynamics toepassing maakt deze onderlinge samenhang zichtbaar en dynamisch.

In deze publicatie staat een toelichting op toepassing van Asset Dynamics voor prestatie onderhoudscontracten binnen de infrastructuur of GWW-sector.