Bekijk de webinar hier


Sustainable Assets

Assets like ships, means of transportation, power and industrial plants are major drivers of emissions. And although there are many options for sustainability, large investments and innovations are required. To get an idea of the impact of making assets more sustainable we employ simulation models. Together with stakeholder and experts we define different scenarios. We assess the results in order to make more balanced decisions about the measures that need to be taken.

 

message

Webinar

Copernicos organiseert op donderdag 23 juni van 16.00 tot 17.00 uur een webinar over het onderwerp: scenario-analyses voor asset management. Michel Kuijer en Arjen Ros delen hun kennis over dit actuele onderwerp en laten zien hoe Copernicos asset owners helpt met het maken van keuzes vanuit het (rest)levensduurperspectief van hun fysieke assets.

 

administration

Scenario-analyse

Goed asset management vraagt om vooruit te kijken naar effecten van voorgenomen besluiten op de langere termijn. Die toekomst is per definitie onzeker. Met Asset Dynamics kan deze toekomst gestructureerd en systematisch verkend worden. Zo ontstaat inzicht in onzekerheden, en een bij betrokken actoren een gezamenlijke kijk op deze (nabije) toekomst.  

Op 23 juni laat Copernicos zien hoe met behulp van scenario-analyse inzicht wordt gegeven in toekomstige effecten (zoals financieel, prestaties, onderhoudswerklast, milieueffecten, e.d.) van voorgenomen besluiten over fysieke assets. 

 

magic-ball

Copernicos

Copernicos helpt asset owners en asset managers met simulatiemodellen en scenario-analyses hun asset management op tactisch en strategisch vlak verder vorm en inhoud te geven.  

 

Sprekers

Michel Kuijer

Partner Copernicos

Arjen Ros

Partner Copernicos

Datum & tijd

Saturday, 23 July 2022
16:00 tot 17:00 uur

Komende webinars

ASSET DYNAMICS

Asset management oplossing

Asset Dynamics richt zich op het functioneren van fysieke kapitaalgoederen in de dynamische context waarin zij zich begeven. Veranderende omstandigheden kunnen grote impact hebben op het gehele systeem. Om hier beter grip op te krijgen maakt Copernicos gebruik van Asset Dynamics: een modelleer- en simulatie-omgeving voor scenario-analyses. Asset Dynamics geeft inzicht in toekomstige prestaties (w.o. functioneel, veiligheid, milieu en financieel) op basis van voorgenomen maatregelen.

STORM

Innovatie management oplossing

Met STORM brengen we een (maatschappelijke) opgave systematisch in kaart zodat helder wordt welke innovaties en maatregelen tot betere integrale prestaties in de toekomst leiden. Veel van de (maatschappelijke) opgaven waar we nu voor staan zoals klimaatverandering en -adaptatie, mobiliteit en bereikbaarheid, veiligheid, duurzame leefomgeving zijn complex: er zijn veel partijen betrokken en er zijn veel innovatieve ideeen voor verbetering.

Hoe kunnen wij helpen?