Michel Kuijer

Zeeman als veranderaanpakker

Voor mij gaat het bij veranderen om vragen als: Wat is de huidige situatie? Wat is de gewenste toekomstige situatie? Hoe pak ik het aan om daar te komen? Op weg gaan om er te komen en ten slotte gaande die weg rekening houden met veranderende omstandigheden: Niet alleen praten en nadenken over de verandering maar ook het doen, het doormaken daarvan!

Een zeeman zet een goede koers uit, houdt rekening met allerlei verstorende factoren als windrichting en -sterkte, stroming en obstakels. Tijdens het varen navigeert een zeeman en onderhoudt hij het schip om te zorgen dat het ‘behouden’ haar bestemming bereikt. Dit betekent handen uit de mouwen en soms alle hens aan dek. Een zeeman kan anticiperen om tijdig van koers te veranderen, om toch uiteindelijk behouden aan te komen. Soms moet ook gewoon een storm worden doorstaan en creatief met onverwachte gebeurtenissen worden omgegaan.

Een verandering is net als een zeereis

Copernicos veranderaanpakkers

Arjen Ros

“We hebben heel veel complexe systemen om ons heen. Deze systemen zijn er voor ons gemak, veiligheid, om ergens te komen, om te voorzien in onze behoeften. Mensen bedienen en…Lees meer

Michel Kuijer

Voor mij is er een sterke analogie tussen veranderaanpakker en zeeman, en tussen verandering en zeereis. Zo kan ik beide zaken die mij aan het hart gaan namelijk mensen in organisaties en de zee combineren!

Arjen Ros

“We have a lot of complex systems around us. These systems are there for our convenience, security, to get somewhere, to meet our needs. People operate and control these assets…Lees meer

Michel Kuijer

A sailor as change agent: Referring to change for me important questions are: What is the current situation? What is the desired future situation? What steps to make to get…Lees meer

Rowan Huisman

Mijn interesse ligt in de implementatie van techniek in de samenleving. Een technisch goed product kan vanuit het perspectief van de ingenieur perfect zijn, maar ongebruikt blijven op het moment…Lees meer

Rowan Huisman

My interest lies in the implementation of technology in society. A technically sound product can be perfect from the perspective of the engineer, but remain unused at the moment that…Lees meer