Arjen Ros

“We hebben heel veel complexe systemen om ons heen. Deze systemen zijn er voor ons gemak, veiligheid, om ergens te komen, om te voorzien in onze behoeften. Mensen bedienen en besturen deze assets of hebben hier direct of indirect invloed op. Hoe betrokkenen aankijken tegen deze assets is dus bepalend voor hoe goed deze systemen hun functie(s) vervullen. Ik noem mijzelf schatgraver omdat ik ervan overtuigd ben dat de kennis en zienswijze van elke betrokkene relevant is en ‘ontdekt’ moet worden. Vaak handelen we heel erg impliciet en delen we onze kennis en aannames niet. Hierdoor halen we niet uit de assets wat erin zit, oftewel is het commercieel en/of maatschappelijk rendement van deze dure systemen lager dan wat mogelijk is.”

Arjen heeft een bedrijfskundige achtergrond en heeft als rode draad tijdens zijn studie en in zijn werkzame leven altijd gekeken naar hoe organisaties acteren in hun sociale en fysieke omgeving. Het gedrag van individuen is hierin bepalend en individuen worden gedreven door ambities, angsten, aannames, overtuigingen, gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Met zijn organisatie-psychologische specialisatie heeft hij kennis ontwikkeld over deze drijfveren van mensen en deze gerelateerd aan de fysieke wereld van de prestaties van technische systemen. Een van de kernkwaliteiten van Arjen is dan ook verbanden zien en de essentie raken, om samen tot verbeteringen te komen.

Copernicos veranderaanpakkers

Arjen Ros

“We hebben heel veel complexe systemen om ons heen. Deze systemen zijn er voor ons gemak, veiligheid, om ergens te komen, om te voorzien in onze behoeften. Mensen bedienen en…Lees meer

Michel Kuijer

Voor mij is er een sterke analogie tussen veranderaanpakker en zeeman, en tussen verandering en zeereis. Zo kan ik beide zaken die mij aan het hart gaan namelijk mensen in organisaties en de zee combineren!

Arjen Ros

“We have a lot of complex systems around us. These systems are there for our convenience, security, to get somewhere, to meet our needs. People operate and control these assets…Lees meer

Michel Kuijer

A sailor as change agent: Referring to change for me important questions are: What is the current situation? What is the desired future situation? What steps to make to get…Lees meer

Rowan Huisman

Mijn interesse ligt in de implementatie van techniek in de samenleving. Een technisch goed product kan vanuit het perspectief van de ingenieur perfect zijn, maar ongebruikt blijven op het moment…Lees meer

Rowan Huisman

My interest lies in the implementation of technology in society. A technically sound product can be perfect from the perspective of the engineer, but remain unused at the moment that…Lees meer